โรงเรียนวัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  1. นายบุญช่วย    พวงมาลัย                  ประธาน
  2. พระหลุยส์                                          รองประธาน   
  3. นายวิสุทธิ์       หอมฉุน                       กรรมการ
  4. นายสินธุ          ปิ่นทอง                       กรรมการ
  5. นางสาวน้ำฝน   ใจบุญ                        กรรมการ
  6. นายประยูร       แสงเรืองนาม              กรรมการ
  7. นายสอด          บุญธรรม                     กรรมการ
  8. นายเดชา         บัวดี                          กรรมการและ เลขานุการ
  9. นางสาวณัฐพร   แสงสุวรรณ              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:28:35 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางบัวสาย คำแผลง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเสาวลักษณ์ วงศ์ภีรักษ์

 • นายจิรวุฒิ วงศ์ภีรักษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,888
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056628738 อีเมล์: bantan1@chaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: นายจิรวุฒิ วงศ์ภีรักษ์ โทรศัพท์: 0884419628 อีเมล์: jirawoot_woot@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]