โรงเรียนบ้านคลองตางาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
  • เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงแก้วสุข             ประธานนักเรียน

  • เด็กหญิงอภิญญา  มีแฝง                      รองประธานนักเรียน ฝ่ายวินัยนักเรียน

  • เด็กหญิงพรพรรณ  เมฆกล่อม              รองประธาน ฝ่ายธุรการ

  • เด็กชายปริญวิทย์  ศรีชัย                      รองประธาน ฝ่ายกิจกรรม

  • เด็กชายทรงวุฒิ  ชูวงค์                         รองประธาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  • เด็กชายโชคชัย  ภัยวงศ์                       ผู้ช่วยรองประธาน ฝ่ายวินัยนักเรียน

  • เด็กชายชัยชนะ  ดอนไพวัติ                  ผู้ช่วยรองประธาน ฝายธุรการ

  • เด็กชายจตุพล  พูลสวัสดิ์                      ผู้ช่วยรองประธาน ฝ่ายกิจกรรม

  • เด็กชายสุรศักดิ์  เทียมทอง                   ผู้ช่วยรองประธาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  • เด็กหญิงภัทรสุดา  มว่งกร                     เหรัญญิก

  • เด็กหญิงกวินธิดา  แสนสะอาด              ผู้ช่วยเหรัญญิก

  • เด็กชายธีรภัทร  จันทร์ดำ                      เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,627
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคลองตางาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-681505 อีเมล์: laiad24@windowslive.com
เว็บมาสเตอร์:: นายจเร เขียวขำ โทรศัพท์: 0811662596 อีเมล์: rb19942009@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]