โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 (บ้านมาบชุมแสง) ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร มีเนื้อที่ 10  ไร่ 2 งาน 10  ตารางวา เดิมเป็นที่ของนายบุญโด่ง  ประศาสตร์ และครอบครัว ได้พร้อมใจกันอุทิศให้แก่ทางราชการเพื่อก่อสร้างโรงเรียน

                โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง เป็นโรงเรียนที่สร้างขึ้นแทนโรงเรียนบ้านหนองไผ่กับโรงเรียนมาบชุมแสงซึ่งยุบรวมกันเมื่อพุทธศักราช 2522 สร้างด้วยเงินงบประมาณของทางราชการแบบ ป. 1 ข. ใต้ถุนสูงขนาด 6 ห้องเรียน เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2522 มีนายฟู  เหลี่ยมแฉ่ง เป็นครูใหญ่ มีครูทั้งหมด 6  คน

              ปัจจุบันผู้บริหารโรงเรียนคือ นายทยุทธ์  สาลีจันทร์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตั้งแต่วันที่  22 ธันาคม 2559 โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 ชั้นเรียน มีครู 3  คน ครูอัตราจ้าง  1  คน นักการภารโรง  1  คน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0882727822 อีเมล์: nongphai-map@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิริพร สุวรรณคร โทรศัพท์: 0931623917 อีเมล์: pp0931623917@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]