โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  1.    เด็กชาย    อรุณรุ่ง         สังข์เมือง                                     ประธาน

  2.    เด็กหญิง    วริสศรา        อุ่นเพ็ญ                                      รองประธาน

  3.    เด็กหญิง     ชนนิกานต์     ทรัพย์ประเสริฐ                          เลขานุการ

  4.    เด็กชาย       ทวีโชค          เสมทนง                                   กรรมการ

  5.    เด็กหญิง      พาวิณี          โตสูงเนิน                                 กรรมการ

  6.    เด็กชาย      ณัฐดนัย         สังข์คุ่ย                                    กรรมการ           

  7.    เด็กหญิง       ปริชญา         แสงจำนง                               กรรมการ           

  8.    เด็กหญิง     สุวรรณา          คำผง                                     กรรมการ           


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056667254 อีเมล์: tanong2553@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณรงค์เดช คงสวัสดิ์ โทรศัพท์: 0810426177 อีเมล์: weddingphoto2522@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]