• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายชาติ   ฉ่ำพงษ์                            ประธานกรรมการสถานศึกษา    

  2.  นายประนอม  มูคำ                            กรรมการ                                  

  3.  นายบุญเรือน  เกตุอ่างทอง              กรรมการ                                                    

  4.  นายสมควร  กลิ่นจันทร์                    กรรมการ      

  5.    นายจรัญ    ทองเงิน                        กรรมการ        

  6.   นายสุเทพ   สีโชค                            กรรมการ  

  7.นายดำรงค์เกียรติ  มณเทียรทอง      กรรมการ

  8.  นายบุญชอบ   นาคแนม                   กรรมการ          

  9.  นางสุวรรณทนา    ชื่นอยู่                กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0988092836 อีเมล์: bannongtabaekschool2019@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เทียนทอง ขำนาญจิตร์ โทรศัพท์: 0846562962 อีเมล์: Thienthong.k17@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]