• คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.  เด็กหญิงจิดารัตน์  เอี่ยมวิจารณ์         ประธาน     

  2. เด็กหญิงรัตติกานติ์ สังข์เมือง        รองประธาน    

  3. เด็กชายไกรวิชญ์  สวนสำราญ     รองประธาน

  4.  เด็กชายรัฐธรรมนูญ  เกตุอยู่          กรรมการ

  5. เด็กหญิงพัฒพิมล.     อินทร์สน    กรรมการ   

  6.  เด็กชายนันฑิพัฒน์    บัวแก้ว       กรรมการ  

  7.   เด็กหญิงจิดาภา  เอี่ยมวิจารณ์  กรรมการ   

  8.  เด็กหญิงสิราวรรณ     พันศรี    กรรมการ      

  9. เด็กชายธนายุต   บุญเย็น  กรรมการ    


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0988092836 อีเมล์: bannongtabaekschool2019@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เทียนทอง ขำนาญจิตร์ โทรศัพท์: 0846562962 อีเมล์: Thienthong.k17@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]