โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ประวัติโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว

 

  - โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2491 ผู้จัดตั้งคือ นายอำเภอโพทะเล เดิมใช้ศาลาการเปรียญวัดห้วยยาว ต่อมาได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร สร้างอาคารขึ้นเป็นเอกเทศ ต่อมาได้โอนไปขึ้นกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ.2424 สถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดห้วยยาวราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 10 ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ทำการเปิดสอนในระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประเภทของโรงเรียน เป็นโรงเรียนประถมศึกษา ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 มีจำนวนอาคารเรียน จำนวน 4 หลัง จำนวน ห้อง 21 ห้อง อยู่ในสภาพใช้การได้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ  
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-21 14:22:59 น.

นางสุรินทร์ สังขวิสุทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบ้านห้วยยาว

นายสมบัติ ขุนทวี
นายสุรชัย รอดเริญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

914
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0810429009 อีเมล์: huaiyao1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมบัติ ขุนทวี โทรศัพท์: 0817856519 อีเมล์: combat.sk@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]