• กรอกเลข ปชช.13หลัก

  • ประวัติโรงเรียน
  •   - โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2491 ผู้จัดตั้งคือ นายอำเภอโพทะเล เดิมใช้ศาลาการเปรียญวัดห้วยยาว ต่อมาได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร สร้างอาคารขึ้นเป็นเอกเทศ ต่อมาได้โอนไปขึ้นกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ. 2424 สถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดห้วยยาวราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 10 ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ทำการเปิดสอนในระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประเภทของโรงเรียน เป็นโรงเรียนประถมศึกษา ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 มีจำนวนอาคารเรียน จำนวน 4 หลัง จำนวน ห้อง 21 ห้อง อยู่ในสภาพใช้การได้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ  

    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาวสุรินทร์ นาคดี
  • แนะนำบุคลากร

  • นายสมบัติ ขุนทวี

  • นางนิทรา เณรหลำสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,004
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0810429009 อีเมล์: huaiyao1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสิรินภา กะลำพัก โทรศัพท์: 0850505312 อีเมล์: sirinapa_14@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]