• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ  ประกอบด้วย

  1.  นายชุติชัย  ตังสุวรรณ     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.  นายประสงค์  เครือประสงค์     กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  3.  นายประยูร  พุ่มไพจิตร     กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  4.  นายสมจิตร  บุญช่วย     กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  5.  นายจำรัส  เกิดเข้ม     กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  6.  นายนพดล  พึ่งวัฒนะ      กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  7.  พระขวัญชัย  ปทุโม     กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  8.  นายถาวรณ์  เผือกพูล     กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  9.  นายเดชา  บัวดี     กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-10 13:45:06 น.

โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0895336545 อีเมล์: watbanthainam@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จักราวุธ ทองขาว โทรศัพท์: 0899611627 อีเมล์: krujak@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]