• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

    มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  นักเรียนมีความรู้ความสามารถและลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานของหลักสูตร  มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์  ก้าวทันเทคโนโลยี  สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข

  ปรัชญา

    สุโข  ปัญญา  ปฎิลาโภ  (ความได้ปัญญาทำให้เกิดสุข)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเดชา บัวดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางประจวบ เกิดเกตุ

 • นางสาวสิรินาถ บุญส่งสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,704
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0895336545 อีเมล์: watbanthainam@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จักราวุธ ทองขาว โทรศัพท์: 0899611627 อีเมล์: krujak@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]