โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •        โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง "วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์" ตั้งอยู่หมู่ที่ 8  ตำบลทะนง  อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร  66130  โทรศัพท์ 056-850001  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

    ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง "วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์" ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป1 ก  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2519  ทางการได้ทำการเปิดสอนได้เมื่อวันที่  15  กรกฎาคม 2519  ได้ดำเนินการแต่งตั้งให้ นายโสม  ฉ่ำพงษ์  ดำรงตำแหน่งรักษาการตำแหน่งครูใหญ่  มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 30 คน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 7 คน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนววน 11 คน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 8 คน   รวมนักเรียนทั้งหมด 59 คน  โดยมีนายกำจัด  พรมจีน  เป็นผู้้อำนวยการโรงเรียนและได้รับเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ เมื่อปี พ.ศ. 2546

             ปัจจุบันมี  นางวราภรณ์   แจ่มจำรัส  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียนจำนวน  26  คน  มีข้าราชการครู  3  คน  ครูผู้ดูแลเด็กเล็กของ อบต.ทะนง  1  คน และมีลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง  จำนวน  1  คน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0882889050 อีเมล์: namphungschool2561@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวราภรณ์ เเจ่มจำรัส โทรศัพท์: 0882889050 อีเมล์: nattinants@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]