• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                                                                                                                             

  1.   นายไฉน  ศรีอินทร์            ประธานกรรมการ 

  2.   นายชนะ  กลั่นนุช              รองประธานกรรมการ

  3.   นายสนม   พุ่มสว่าง            กรรมการ

  4.   นายบุญสืบ  อาสว่าง         กรรมการ 

  5.   นายสุชาติ  พูนหมี             กรรมการ

  6.   นางทองใบ  บุญกลิ่น        กรรมการ

  7.   พระครูวิจักรธรรมโมภาส    กรรมการ

  8.  นายจำเนียร   ดีงาม            กรรมการ

  9.  นายสายัญ  หล้าสวัสดิ์       กรรมการและเลขานุการ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056903482 อีเมล์: thungnoi11pipatsophon@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ลดาวรรณ์ สายสุจริต โทรศัพท์: 0932854518 อีเมล์: thongnoi11pipatsophon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]