• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •     วิสัยทัศน์ (Vistion) โรงชุมชนบ้านทุ่่งน้อย "พิพัฒน์โสภณวิทยา"  เป็นองค์กรในการจัดการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาเพื่อให้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   นักเรียนมีคุณธรรมเด่น ครูมุ่งเน้นเรื่องวิชาการรู้ก่้าวทันเทคโนโลยีส่งเสริมมีเอกลักษณ์ไมบชุมชนได้ร่วมพัฒนาเพื่อนำพาสู่มาตรฐาน

    ปรัชญาโรงเรียน   : ปญญ  นรา น รตนังปัญญาเป็นดวงแก้วของคนดี                                                                                                                                                                                                      

    อัตลักษ์โรงเรียน  :  ยิ้มไหว้ ทายทัก รักศิลปหัตถกรรม  อาคารงามสง่า 5 ธันวาลือไกล วัฒนธรรมไทยส่งเสริม                  


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056903482 อีเมล์: thungnoi11pipatsophon@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ลดาวรรณ์ สายสุจริต โทรศัพท์: 0932854518 อีเมล์: thongnoi11pipatsophon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]