โรงเรียนวัดพร้าว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนวัดพร้าว  ตั้งอยู่ที่ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร  รหัสไปรษณีย์ 6613 โทรศัพท์ 056-991116  โทรสาร  056991116   

  website www.watpraw.com สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร  เขต  2    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

   กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีประวัติพอสังเขป  ดังนี้ โรงเรียนวัดพร้าว  โรงเรียนนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อราว  พ.ศ.  2454 โดยมีนายพา  แซ่ตัน เป็นครูใหญ่

  โรงเรียนดำรงอยู่ได้ด้วยเงินศึกษาพลี  จัดการเรียนการสอน   ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ

  ได้แก่  ระดับอนุบาล  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยมี นายสมพงษ นรพงษ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมพงษ์ นรพงษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวกมลชนก ทับทอง

 • นางยุพิน อาสว่างสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,702
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดพร้าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-991116 อีเมล์: watpraw02school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พงศธร ดีมาสู่ โทรศัพท์: 0860793762 อีเมล์: ่job_za@live.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]