โรงเรียนวัดพร้าว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  1. ผู้แทนผู้ปกครอง      นางสาวณัฐวดี   จูจันทร์
  1. ผู้แทนองค์กรชุมชน  นางสาวสมหวัง   คลองตาเคียน
  1. ผู้แทนศิษย์เก่า         นายจตุพร    จันทร์พรหม
  1. ผู้แทนพระสงฆ์หรือองค์กรทางศาสนา      พระอำนวย  กฺนตสีโล       พระสานนท์  กฺลลยาณธฺมโม
  1. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    นายไพรวัลย์   โฉมงาม
  1. ผู้แทนครู   นายสมเกียรติ    พงษ์ไทย
  1. ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 นายบรรจง   กันสุข 2 นายรณชัย   กันสุข 3 นายวิสัย   บางขัน 4 นายอนันต์พฤทธิ์   พงษ์ไทย (ประธาน)   5 นายลออ   บุญเหลือ 6 นางสาวสาหร่าย   โตเทศ  7 นายสะอาด   อยู่รอด
  1. ผู้บริหารสถานศึกษา   นายสมพงษ์  นรพงษ์   กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนวัดพร้าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-991116 อีเมล์: watpraw02school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีรพงศ์ ทับทอง โทรศัพท์: 0641910765 อีเมล์: teerapongtupthong555@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]