โรงเรียนวัดพร้าว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กหญิงนุชรดี  หมื่นยงค์  ประธานนักเรียน

  2. เด็กหญิงปวีณา  เงินยิ่ง    รองประธาน

  3. เด็กชายธีรติ  พรมกา  กรรมการ

  4. เด็กหญิงธนิดา  พุดซ้อน  กรรมการ

  5. เด็กชายวรยศ  จันทร์เม้า  กรรมการ

  6. เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  บุตรดี  กรรมการ

  7. เด็กหญิงศุภนิดา  ทองดี  กรรมการ

  8. เด็กชายทัตภูมิ  พรมดิษฐ์ กรรมการ

  9. เด็กหญิงอินธิรา  เพชรภู่  ประชาสัมพันธ์

  10. เด็กหญิงนิศารัตน์  ยมจันทร์  เหรัญญิก

  11. เด็กหญิงวรพรรณ  บัวงาม  เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนวัดพร้าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-991116 อีเมล์: watpraw02school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีรพงศ์ ทับทอง โทรศัพท์: 0641910765 อีเมล์: teerapongtupthong555@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]