โรงเรียนวัดคงคาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ คือ มุ่งพัฒนาการบริหารการจัดการ ประสานความร่วมมือ เน้นการใช้สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้เอื้อการเรียน นำครูสู่การปฏิบัติ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สู่มาตรฐานชาติ

   

  ปรัชญา คือ วิริเยน ทุกขมฺจ เจติ (บุคคลลุล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร)

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:08:20 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุรศักดิ์ โตเอี่ยม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางปริชาติ รอดเริญ

 • นายสุรศักดิ์ เผ่าสวัสดิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,013
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดคงคาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-669183 อีเมล์: watkhongkharam@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เสาวลักษณ์ สุขอิ่ม โทรศัพท์: 0853826421 อีเมล์: kamolwat22@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]