โรงเรียนบ้านวังแดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                 1.  พระครูโสภณธรรมวิสุทธิ์          เจ้าอาวาสวัดวังแดง                       ประธานกรรมการ

                  2.  นายรังสันติ์   หล่ายพันธ์           ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 1                           กรรมการ

                  3.  นายดิเรก    ฤทธิ์เรืองเดช         ตัวแทนศิษย์เก่า                            กรรมการ

                  4.  นางวิเรียม   ทองป้อม              ผู้ปกครองนักเรียน                          กรรมการ

                  5.  นายบำรุง         รอดบำรุง         สมาชิก อบ.ต.ท่านั่ง   หมู่ 5            กรรมการ

                  6.  นางสมคิด       ผลาผล            ตัวแทนครูสายผู้สอน                      กรรมการ

                  7.  นายกมล          โฉมเกิด          ตัวแทนองค์กรทางศาสนา              กรรมการ

                  8.  นายพงศกร     หงษ์อ่อน          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                กรรมการ

                  9.  นายสมบัติ     ผลาผล              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแดง     กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมบัติ ผลาผล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวดาราวรรณ จันทร์หอม

 • นางสาวพนิดา โม่ภาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,742
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-669215 อีเมล์: sombat29929@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววนิดา พูลสงวน โทรศัพท์: 0932800785 อีเมล์: noonmi43@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]