โรงเรียนบ้านวังแดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •                 1.เด็กหญิงวินิดา    การะเกตุ                 ชั้นป.6                                   ประธานนักเรียน

                  2.เด็กหญิงสาธิดา  จุ้ยบำเพ็ญ               ชั้นป.6                                   รองประธาน

                  3.เด็กหญิงสุดารัตน์   ภู่กัณฑ์               ชั้นป.6                                    รองประธาน

                  4.เด็กหญิงวนิดา     ห้อยกร                 ชั้นป.6                                    รองประธาน

                  5.เด็กชายประกิต    บัวทอง                 ชั้นป.6                                    รองประธาน

                  6.เด็กชายเมธี      กลางเมืองพล          ชั้นป.6                                    กรรมการ

                  7.เด็กชายเมธา    กลางเมืองพล          ชั้นป.6                                    กรรมการ

                  8.เด็กชายชลธี    ไก่แก้ว                    หัวหน้าชั้นป.1                          กรรมการ

                  9.เด็กชายอธิพงษ์   ศิริเพชร              หัวหน้าชั้นป.2                           กรรมการ

                 10.เด็กหญิงสายธารา   ศรีอ่อน           หัวหน้าชั้นป.3                           กรรมการ

                 11.เด็กชายภานุพงศ์    ขำเกิด             หัวหน้าชั้นป.4                           กรรมการ

                 12.เด็กชายสายชล   บุญเอนก            หัวหน้าชั้นป.5                   กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมบัติ ผลาผล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสมคิด ผลาผล

 • นางสาวดาราวรรณ จันทร์หอมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,737
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-669215 อีเมล์: sombat29929@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววนิดา พูลสงวน โทรศัพท์: 0932800785 อีเมล์: noonmi43@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]