โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง

                  โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘  บ้านยางหลวง  ตำบลท่าเสา  อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร  เกิดจากการยุบรวมของ ๒ โรงเรียน คือ บ้านบางพล้อ หมู่ที่ ๕ เปิดทำการสอนครั้งแรกชั้น ป. ๑ –  ป. ๔ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๔๘๒ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๗ โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดบางพล้อ เป็นสถานที่เปิดสอน และโรงเรียนบ้านยางหลวง หมู่ ๘ บ้านยางหลวง (ปัจจุบันเป็นที่นาแปลงสาธิตของโรงเรียนสำหรับปลูกข้าว ศาลากลางบ้าน มีเนื้อที่ประมาณ ๖ไร่เศษ) ก่อตั้งเมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๔๘๕ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๗ ขั้นตอนการยุบรวมตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๖ โดยคณะครูกรรมการสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ทั้งสองหมู่บ้าน จัดหาที่ดินจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคได้จำนวน ๗ ไร่ ๑ งาน ๙๐ ตารางวา และ พ.ศ. ๒๕๑๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป. ๑ ข ใต้ถุนสูง จำนวน ๔ ห้อง ๑ หลัง และสร้างบ้านพักครูแบบองค์การ ๑ หลัง เริ่มก่อสร้าง ๑ เมษายน ๒๕๑๘ แล้วเสร็จ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๑๘ ทั้ง ๒ รายการ ต่อมาเมื่อ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๑๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้อนุมัติให้ยุบรวมกันโดยให้ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านบางพล้อ - ยางหลวง”  ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร          

                  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๘ เปิดสอน ป. ๑ – ป. ๔

  ปีการศึกษา ๒๕๑๙ เปิดสอน ป. ๑ – ป. ๖ ต่อมาวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๓ ได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

  ปีการศึกษา ๒๕๓๓ ได้เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก ๑ ชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕๓๗ ได้เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ (อายุ ๔ ปี) ๑ ชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕๓๗ ปรับเปลี่ยนชั้นเด็กเล็กเป็นชั้นอนุบาลปีที่ ๒ (อายุ ๕ ปี)

  ปีการศึกษา ๒๕๔๐ เปิดสอนชั้นอนุบาล ๓ ขวบ ๑ ชั้นเรียน

  ปีการศึกษา ๒๕๔๓ ได้โอนชั้นอนุบาล ๓ ขวบ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาใช้สถานที่ ๑ ห้อง เปิดสอนอนุบาล ๓ ขวบ ถึงปัจจุบัน

                  ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ได้โอนไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

                  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ได้โอนไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-850016 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุจิตตรา สัจวรรณ์ โทรศัพท์: 0848111614 อีเมล์: sujittra11@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]