โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • กรรมการสถานศึกษา

  1.นายจรุณ  ศรีรักษ์             ผูัทรงคุณวุฒิ                                             

  2.นายบุญรอด   จูแพ           ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา         

  3.นายกมล   สุขสว่าง           ผู้แทนครู

  4.นายสำเริง   เสือเหลือง      ผู้แทนองค์กรชุมชน

  5.นางพรไสว   จิตมะกล่ำ      ผู้แทนผู้ปกครอง

  6.นายสมบุญ   ศักดี              ผู้แทนศิษย์เก่า

  7.นายผง   พรมสีขาว           ผู้แทนองค์กรศาสนา

  8.นายบุญเหลือ  จูแพ          ผู้ทรงคุณวุฒิ

  9.ว่าที่ร้อยตรี  ดร.สมาน   ขาวหนู    ผู้อำนวยการสถานศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-850016 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุจิตตรา สัจวรรณ์ โทรศัพท์: 0848111614 อีเมล์: sujittra11@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]