โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น ตั้งอยู่บ้านเลขที่  1  หมู่  1  ตำบลท่าขมิ้น  อำเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร  เขต  2   

                  โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น  ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของคลองท่าขมิ้น เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม  พ.ศ.  2482  ขุนนรสรรค์สิทธินาถ  นายอำเภอโพทะเลและนายม้วน  วุฒิภาพ  (ขณะนั้น) ศึกษาธิการอำเภอโพทะเล ได้ร่วมกันพิจารณาเปิดโรงเรียนนี้ขึ้น  แต่ในวันกระทำพิธีเปิดโรงเรียนแห่งนี้ แต่ในวันทำพิธีเปิดโรงเรียนแห่งนี้  นายอำเภอและศึกษาธิการอำเภอโพทะเล  ติดราชการไม่สามารถมาร่วมพิธีเปิดโรงเรียนนี้ได้ จึงแต่งตั้ง นายเจียร  ผูกคล้าย  และนายสุวรรณ  ภักดี  ตำแหน่งครูช่วยราชการแผนกศึกษาธิการอำเภอโพทะเล  เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียน  โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดบ้านท่าขมิ้นมาเป็นสถานที่เรียน  เปิดทำการสอนครั้งแรกตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ทางราชการได้แต่ตั้งครูมาทำการสอน  2 คน  คือ  นายเกียรติ  ศิริศักดิ์  (นายบุญรอด  ศิริศักดิ์) ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่  และนายจำรัส  พึ่งไชย  ดำรงตำแหน่งครูน้อยจัดการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  โดยขนานนามว่า  โรงเรียนประชาบาล  4  “วัดท่าขมิ้น”  โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้นมีที่ดินทั้งสิ้น  จำนวน 8  ไร่  3 งาน 

                  ชื่อของโรงเรียนนี้เดิมชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลท่าขมิ้น  4  “วัดท่าขมิ้น” ต่อมานายนิคม  กุลนันท์  ศึกษาธิการอำเภอโพทะเล  ในขณะนั้นเสนอทางราชการขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนประชาบาลที่สังกัดอำเภอโพทะเลทุกโรงเรียน  สำหรับโรงเรียนนี้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนประชาบาลท่าขมิ้น 4    เป็นโรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น มาจนทุกวันนี้

                  การโอนสังกัด เดิมโรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น  สังกัดกรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ  ครั้นต่อมาเมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2509  ทางราชการได้พิจารณาโอนโรงเรียนประชาบาลทั่วประเทศเว้นโรงเรียนบางประเภทไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กระทรวงมหาดไทย  เพื่อเป็นการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นดำเนินการ  และเมื่อ พ.ศ. 2515  ทางราชการได้อนุมัติให้โรงเรียนนี้เปิดทำการสอนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  7

                  เมื่อ  พ.ศ.  2516  ทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณของกองสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อทำการปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ  ป. 1ข  ใต้ถุนสูงขนาด  6  ห้องเรียน ใช้งบประมาณก่อสร้าง 200,000  บาท  สร้างเสร็จเมื่อ  พ.ศ.  2517  โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น  “สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์  556”

                  ต่อมาเมื่อ  พ.ศ.  2521  กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนระบบการศึกษาใหม่  โดยใช้หลักสูตรระบบ 6:3:3  คือ  ชั้นประถมศึกษา  6  ปี   ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  3  ปี   ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  3  ปี

                  เมื่อ  พ.ศ. 2526  ได้ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 1052/29  หนึ่งหลัง  แบบ 4  ห้องเรียน

  ปัจจุบันโรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้นเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น  อนุบาลปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีเขตบริการจำนวน  3  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่บ้านท่าขมิ้น  หมู่บ้านหนองประทุม  หมู่บ้านวังประสาท


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0895625511 อีเมล์: thakamin_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอภิญญา สุขสวัสดิ์ โทรศัพท์: 0966949369 อีเมล์: a.miwpinya@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]