โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  1. นายเสกสิทธิ์     ไม้งาม                       ประธานกรรมการ
  2. นายอนันต์         อินทนงค์                   กรรมการ
  3. นางติ๋ม              แก่นมั่น                     กรรมการ
  4. นายฉัตรชยา      พาโคกทม                 กรรมการ
  5. นายปัญญา        ศรชา                        กรรมการ
  6. นายมนัง            อินทนงค์                   กรรมการ
  7. นายสายชล       เที่ยงลิ้ม                     กรรมการ
  8. นายประชา         อุ่นเจริญ                    กรรมการ
  9. นายอภิสิทธิ์        สังเมือง                     กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-610375 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: เสาวลักษณ์ อินทนงค์ โทรศัพท์: 0947568767 อีเมล์: 2233Intanong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]