โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • ภายในปีการศึกษา   2560  นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่  มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ  โดยเน้นความสามารถด้านภาษา คณิตศาสตร์   คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้ มีสุขภาพสมรรถภาพแข็งแรง  มีคุณธรรมจริยธรรมที่จำเป็นในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข  เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิใจในความเป็นไทยห่างไกลยาเสพติดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-610375 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: เสาวลักษณ์ อินทนงค์ โทรศัพท์: 0947568767 อีเมล์: 2233Intanong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]