โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม  เดิมชื่อโรงเรียนวัดไข่เน่า  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2464  โดยอาศัยศาลาวัดไข่เน่าเป็นสถานที่เรียนเรื่อยมา  จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2484  คณะผู้ปกครอง  และประชาชนได้สร้างโรงเรียนเอกเทศขึ้น 1 หลัง ทรงปั้นหยาออกมุขกลาง จำนวน  5  ห้องเรียน  ในเนื้อที่  5  ไร่  โดยนายจีน – นางสายทอง   จันทร์ศรีวงศ์  อุทิศที่ดินให้  และให้ใช้ชื่อโรงเรียนใหม่ว่า  โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม  ตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงปัจจุบัน

  .ศ.2515  นายเจตท์  จันทร์ศรีวงศ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร  ได้สนับสนุนจัดสรรงบประมาณผู้แทนราษฎร  จำนวน  100,000  บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  015 / 2  ชั้น  หลังใหม่ขึ้น  2  ห้องเรียน  โดยหันหน้าไปทางทิศเหนือ

  .ศ. 2517  ได้รับงบประมาณต่อเติมอีก  4  ห้องเรียน  เป็นเงิน  220,000  บาท  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเงิน 42,000  บาท

              พ.ศ. 2519  ได้รับงบประมาณต่อเติมอีก  4  ห้องเรียน  เป็นเงิน  268,000  บาท

              พ.ศ. 2521  ได้รับงบประมาณต่อเติมอีก  4  ห้องเรียน  เป็นเงิน  334,000  บาท

              พ.ศ. 2523  ได้รับงบประมาณต่อเติมอีก  2  ห้องเรียน  เป็นเงิน  300,000  บาท

  จนเป็นอาคารเรียนเต็มหน่วยของแบบ  015  จำนวน  2  ชั้น  มีห้องเรียน  16  ห้องเรียน  และมีบันไดขึ้นสองข้าง  ใช้งบประมาณก่อสร้างรวมทั้งสิ้น  1,222,000  บาท

  .ศ. 2525  ขออนุญาตรื้ออาคารเรียนหลังเก่าที่มีสภาพชำรุดนำไปสร้างหอประชุม  และเป็นโรงอาหาร  โดยก่อสร้างชิดทางด้านตะวันออกของบริเวณโรงเรียน

  .ศ. 2527 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบสปช. 201  เป็นเงิน  329,500  บาท

  .ศ. 2528  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม  แบบ สปช. 601  จำนวน 1 หลัง 8  ที่นั่ง  เป็นเงิน  80,000  บาท

  .ศ.2538 ได้รับงบประมาณพัฒนาจังหวัดของ สส.ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล  เป็นเงิน  70,000  บาท

  .ศ. 2539  ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านทิศตะวันตกติดถนนสายริมน้ำ ยาว 85  เมตร เป็นเงิน  127,500  บาท  ด้วยเงินผ้าป่าจากบริษัทโบตั๋นและประชาชนสมทบ

  .ศ. 2541 ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านทิศเหนือติดกับถนนเข้าหมู่บ้าน ยาว 90 เมตร ด้วยเงินบริจาคของประชาชนเป็นเงิน  157,118  บาท

  .ศ. 2542 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ขนาดกว้าง  22  เมตร  ยาว  42  เมตร จากเงินงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  เป็นเงิน  100,000  บาท

  .ศ. 2547 ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29/2  ชั้น  จำนวน  4  ห้องเรียน  เงินงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นเงินทั้งสิ้น  1,680,000  บาท

  .ศ. 2547 ก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนหินแกรตนิต  ขนาด  กว้าง  3  เมตร  ยาว  6.5  เมตร  ด้วยเงินบริจาคของบริษัท อีเล็คโทวัตต์  เอ๊กโคโน (แห่งประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน  45,000  บาท

  .ศ. 2548  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ อบต.เลขที่24/2458  ขนาดกว้าง  5  เมตร  ยาว  79  เมตร  หนา  0.15  เมตร  จากเงินงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลหอไกร  เป็นเงินทั้งสิ้น  118,000  บาท


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-633082 อีเมล์: bumrangrat02@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมพงษ์ พันวัง โทรศัพท์: 0803456255 อีเมล์: sompong146@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]