โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558

  1.เด็กหญิงพิชามญช์ุ  ตรียศ                       ประธานคณะกรรมการนักเรียน

  2.เด็กชายสิรวิชญ์  ภู่สำเภา                        รองประธานกรรมการนักเรียน

  3.เด็กหญิงนิตยา  ยิ้มเมือง                          รองประธานกรรมการนักเรียน

  4.เด็กหญิงเกศดา  เพ็งหล่า                         กรรมการนักเรียน

  5.เด็กหญิงเพชรา  ยิ้มเมือง                         กรรมการนักเรียน

  6.เด็กหญิงเมธาพร  แก้วทับ                        กรรมการนักเรียน

  7.เด็กชายศิริพภ  พินธิ์ทอง                         กรรมการนักเรียน

  8.เด็กหญิงสุจิรา  พยอมหอม                       กรรมการนักเรียน

  9.นายสุรินทร์  มากมูล                                 ครูที่ปรึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุวรรรณา เข็มเพชร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวลำดวน มงคล

 • นางราตรี กาหวังสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,272
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-633082 อีเมล์: bumrangrat02@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมพงษ์ พันวัง โทรศัพท์: 0803456255 อีเมล์: sompong146@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]