โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

            มุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีความซื่อสัตย์ มีปัญญา   มีความสุข   มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  รักถิ่นฐาน  มีความรู้วิชาชีพเพื่อไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและอาชีพสู่อนาคต  สามารถใช้ภาษาที่สองติดต่อกับชาวต่างชาติได้  มีความรู้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และปฏิบัติงานได้  ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  และผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

  ปรัชญาของโรงเรียน

  “โรงเรียนเป็นของท่าน    การสอนเป็นของเรา”

  โรงเรียนเป็นของท่าน  หมายถึง โรงเรียนเป็นของชุมชนทุกคนต้องเข้ามา ช่วยกันดูแล  ช่วยกันพัฒนา  ช่วยกันตรวจสอบ และช่วยกันบริหาร   เพื่อลูกหลานของเราทุกคน  จะได้มีคุณภาพมาตรฐานสู่สากล

  การสอนเป็นของเรา หมายถึง  ครูเป็นผู้ให้ความรู้  ความสามารถ และอบรมให้นักเรียนเป็นคนดี ตามความมุ่งหวังของผู้ปกครอง และสังคมเพื่อพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุวรรรณา เข็มเพชร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางกันยารัตน์ วัลลิภากร

 • นางราตรี กาหวังสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,272
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-633082 อีเมล์: bumrangrat02@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมพงษ์ พันวัง โทรศัพท์: 0803456255 อีเมล์: sompong146@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]