โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร  เขต  2  ตั้งอยู่เลขที่  23  ถนนภูมิบาล  ตำบลบางมูลนาก

  อำเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505  อาคารเรียนแบบวันครู 2500  เป็นอาคารไม้  เสาคอนกรีตเสริมเหล็กใต้ถุนสูง  สร้างขึ้น

  ด้วย ความร่วมมือร่วมใจของประชาชน ชาวบางมูลนาก   ที่เห็นความสำคัญของการศึกษา  ต้องการให้บุตรหลานมีความรู้   จึงได้ร่วมใจกันบริจาค

  เงินสร้างโรงเรียน ขึ้น  โดยตั้งชื่อโรงเรียนว่า “  โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) “   พร้อมกับมอบให้กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดรับนักเรียนตั้งแต่

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ครั้งแรกมีนักเรียน  160 คน มีครู  4  คน  ต่อมานักเรียนมีจำนวนมากขึ้น  ห้องเรียนไม่เพียงพอจึงขอ งบประมาณจากทาง

  ราชการต่อเติมอาคารเรียนขึ้นอีก  และ ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-631215 อีเมล์: rajutisschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รัตนา คุ้มทอง โทรศัพท์: 0867351337 อีเมล์: aunok2553@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]