โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

    ภายในปี 2563 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) มุ่งจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ภายใต้การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

                         

  ปรัชญา

            ไม่มีแสงสว่างใดเทียบได้กับแสงสว่างแห่งปัญญา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-631215 อีเมล์: rajutisschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รัตนา คุ้มทอง โทรศัพท์: 0867351337 อีเมล์: aunok2553@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]