โรงเรียนวัดมะกอกงอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •                 ปรัชญาของโรงเรียน         

                “การศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต”

   

  วิสัยทัศน์

  โรงเรียนวัดมะกอกงอ  จัดการศึกษาให้นักเรียนคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

  นำสมัยด้วยเทคโนโลยี  มีภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง  และชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:41:19 น.

โรงเรียนวัดมะกอกงอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-638234 อีเมล์: .jirat_12@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายชัยวัฒน์ แก้วเกิด โทรศัพท์: 0914575101 อีเมล์: watmakokngo@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]