โรงเรียนบ้านบึงประดู่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายอนันต์  เอมสาร                        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                 ประธานกรรมการ

  2. นายจักรพันธ์  เกลี้ยงพุ่ม                 ผู้แทนผู้ปกครอง                            กรรมการ

  3. นางสาวรุ่งนภา  ศรีเมฆ                  ผู้แทนครู                                        กรรมการ

  4. นายวิเชียร  สงหนาท                     ผู้แทนองค์กรชุมชน                       กรรมการ

  5. นายสุทิน    คุ้ยแคะ                        ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ

  6. นายทรงศรี   พูลสวัสดิ์                    ผู้แทนศิษย์เก่า                              กรรมการ

  7. พระครูวิสัยพนารักษ์                        ผู้แทนพระสงฆ์                               กรรมการ

  8. นายสำเริง  พวงทอง                        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  กรรมการ

  9. นายทศพล  ขุนนาถ                          ผู้อำนวยการสถานศึกษา                กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายทศพล ขุนนาถ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวันเพ็ญ กิ่งไพร

 • นางสาวธนภร สมนาศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,106
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบึงประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วันเพ็ญ กิ่งไพร โทรศัพท์: 0902365941 อีเมล์: Wanpen.kingprai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]