โรงเรียนบ้านบึงประดู่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กหญิงณิชากร   บัวบาน                ประธาน

  2. เด็กชายบุรวิชญ์  เขียวหอม                รองประธาน

  3. เด็กชายฐิติพันธ์  คณากรวิสิฐ           รองประธาน

  4. เด็กหญิงณัฏกานต์  บัวบาน                   เหรัญญิก

  5. เด็กชายกันตวิชญ์  จันทร์จำรูญ           ปฏิคม

  6. เด็กชายนวินพรรษ  บัวบาน              ปฏิคม

  7. เด็กชายกฤษดา  สายแวว                กรรมการ

  8. เด็กหญิงปรารถนา  แพพึ่ง                กรรมการ

  9. เด็กหญิงชนากานต์  ทรัพย์เมฆ        กรรมการ

  10. เด็กหญิงวราภรณ์   อุ่นน้ำใจ                กรรมการ

  11. เด็กหญิงเบนญาภา  ภูวาทิศ          กรรมการ

  12. เด็กหญิงพริมา  กล่อมดง             กรรมการ

  13. เด็กหญิงศิริเนตร  พูลสวัสดิ์          กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายทศพล ขุนนาถ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวันเพ็ญ กิ่งไพร

 • นางสาวธนภร สมนาศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,106
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบึงประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วันเพ็ญ กิ่งไพร โทรศัพท์: 0902365941 อีเมล์: Wanpen.kingprai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]