โรงเรียนบ้านบึงประดู่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.             พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

  2.             จัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 

  3.             จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

  4.             จัดการศึกษาให้กับนักเรียนพิการเรียนร่วม เรียนร่วมกับนักเรียนปกติอย่างมีความสุข

  5.             ส่งเสริมให้ครูใช้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบะแผนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้

  6.             ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

  7.             ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

  8.             ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

  9.             สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายทศพล ขุนนาถ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวธนภร สมนาศรี

 • นางสาวรุ่งนภา ศรีเมฆสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,106
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบึงประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วันเพ็ญ กิ่งไพร โทรศัพท์: 0902365941 อีเมล์: Wanpen.kingprai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]