โรงเรียนวัดทับปรู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนวัดทับปรูก่อตั้งเมื่อ  16  สิหาคม  2486  นายอำเภอเป็นผู้ก่อตั้งขึ้น  ดำรงอยู่ด้วยงบประมาณ โดยมีชื่อว่า "โรงเรียนประชาบาล"  ตำบลวังสำโรง 4  วัดทับปรู  ได้อาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน

    ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2496  ทางราชการได้มีคำสั่งเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนวัดทับปรู" โรงเรียนเปิดทำการสอนครั้งแรกตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่่1-4  มาถึงปี พ.ศ. 2521 จึงได้เปิดทำการสอนถึง

    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนวัดทับปรู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-687329 อีเมล์: som boo 14 10@ obecmail.obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ปฐมพงษ์ เทียรเขียว โทรศัพท์: 0612678717 อีเมล์: patompong.max@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]