โรงเรียนวัดทับปรู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายสะอาด   กันสุข                      ประธานฯ

   2. พระครูพิพัฒน์สิริมงคล                รองประธานฯ

   3. นายชูชีพ   เนตรคำ                      กรรมการ

  4.  นายสมชาย   เชื้อชัยนาถ             กรรมการ

  5.  นายยงยุทธ   นิ่มปาน                   กรรมการ

  6.  นายธวัตร   พ่วงแสง                    กรรมการ

  7.  นายสุทิน   ยมจันทร์                     กรรมการ

  8.  นางอนงค์   อินนวน                    กรรมการ

  9.  นางสมพร   บุญทั่ง                     กรรมการและเลขาฯ 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนวัดทับปรู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-687329 อีเมล์: som boo 14 10@ obecmail.obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ปฐมพงษ์ เทียรเขียว โทรศัพท์: 0612678717 อีเมล์: patompong.max@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]