โรงเรียนวัดทับปรู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. ด.ช.จิร ศักดิ์   สีม่วง                                 ประธานฯ

  2. ด.ช.ธนากร   กว้างนอก                            รองประธาน

  3.  ด.ช.พงศธร   เสือขำ                              กรรมการ

  4.  ด.ญ.รุจิรา   ยมจันทร์                              กรรมการ

  5.  ชิณวัตร   กระแสโท                                กรรมการ

  6.  ด.ญ.ธนัญญา   จันทะวงค์                        กรรมการ

  7.  ด.ช.ธีรเมธ   เชื้อชัยนาถ                          กรรมการ

  8.  ด.ญ.ชุดาภา   ศรีนนท์                             กรรมการและเลขาฯ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนวัดทับปรู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-687329 อีเมล์: som boo 14 10@ obecmail.obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ปฐมพงษ์ เทียรเขียว โทรศัพท์: 0612678717 อีเมล์: patompong.max@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]