โรงเรียนบ้านหนองหวาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •              โรงเรียนบ้านหนองหวาย  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านหนองหวาย  ตำบลวังสำโรง  อำเภอตะพานหิน
  จังหวัดพิจิตร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 2  เปิดสอนเมื่อ วันที่ 8  
   พฤษภาคม  พ.ศ.  2510 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีนายสนิท  จูมี
  รักษาการครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองหวาย  มีครู 2  คน มีนักเรียนทั้งสิ้น  39  คน   ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่
   ระดับอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนายสมคิด  ศรีบุบผา  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีครูผู้สอน 3 คน
  มีนักเรียนทั้งสิ้น  47  คน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบ้านหนองหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0800468056 อีเมล์: bannongwai.s@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยุพารัตน์ สายพัฒนะ โทรศัพท์: 0872034548 อีเมล์: yuparut_sai@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]