โรงเรียนบ้านหนองหวาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองหวาย

  1.   นายปัญญา   หนูพรหม               ประธานกรรมการ

  2.   นายประยงค์   โรจนวิภาส            รองประธาน

  3.   นายลำพึง   แก้วมณี                     กรรมการ

  4.   นายยงยุทธ   บุญสังข์                  กรรมการ

  5.   นายประมวล   บริหาร                   กรรมการ

  6.   นายสมเกียรติ    คำวิลานนท์        กรรมการ

  7.   นายธวัช   สายพัฒนะ                   กรรมการ

  8.   นางแจ้ว   พรมมี                           กรรมการ

  9.   นายสมคิด  ศรีบุบผา                    กรรมการ/เลขา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมคิด ศรีบุบผา
 • แนะนำบุคลากร

 • นายธวัช สายพัฒนะ

 • นายพิเศษศักดิ์ ภัทรสิริธนวัชร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,900
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0800468056 อีเมล์: bannongwai.s@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมคิด ศรีบุบผา โทรศัพท์: 0899609695 อีเมล์: somkidsribubpha@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]