โรงเรียนบ้านหนองหวาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •                          คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหวาย

  1.   เด็กชายเมษา  คำนนท์               ประธานกรรมการ

  2.   เด็กชายทวีวุฒิ มีพงษ์                  รองประธานกรรมการ

  3.   เด็กชายทวีวัฒน์  มีพงษ์               รองประธานกรรมการ

  4.  เด็กชายสิทธิพล   แก้วมณี                       เหรัญญิก

  5.  เด็กชายทนาวุฒิ   ภู่บุตร                      ปฏิคม

  6.  เด็กหญิงอรฤดี  หลวงตุมมา                  ประชาสัมพันธ์

  7.  เด็กชายศิริชัย  จันทร์ขวาง                         กรรมการ

  8.  เด็กชายณัฐกรณ์  บริหาร                        กรรมการ

  9.  เด็กหญิงสุนิสา  เลิศสริ                       กรรมการ

  10.  เด็กชายวุฒิศิลป์  ภู่บุตร                      กรรมการ

  11.  เด็กชายธีรวัฒน์  แย้มเลี้ยง                       กรรมการ

  12.  เด็กหญิงกวินธิดา  เกตุพันธ์ุ          กรรมการ/เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบ้านหนองหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0800468056 อีเมล์: bannongwai.s@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยุพารัตน์ สายพัฒนะ โทรศัพท์: 0872034548 อีเมล์: yuparut_sai@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]