โรงเรียนวัดวังหว้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา ปี 2556

       1. นายธวัช                ธรรมมา                      ปรธะนกรรมการ

       2. นายประสิทธิ์        ศิลลา                          รองประธานกรรมการ

       3. นายอนุฤทธิ์          คำแก้ว                        กรรมการ

       4. นายพรชัย            เหลืองประเสริฐ            กรรมการ

       5. นายสืบสาย          แสงน้อย                      กรรมการ

       6. นายประดิษฐ์        สุวรรรณา                     กรรมการ

       7. นายสุเทพ             ดวงประไพ                  กรรมการ

       8. พระอานนท์         โสรยา                          กรรมการ                                     

       9. นายประจวบ         เพ็งพัน                        กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนวัดวังหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0819629050 อีเมล์: prajueb34@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธนินท์รัฐ พงศ์ธนกิตติ์ โทรศัพท์: 0836231787 อีเมล์: choke1124@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]