โรงเรียนวัดวังหว้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการโรงเรียน

       1. ด.ช.ภานุวิทย์                   พงษ์ดำ                         ประธานนักเรียน

       2. ด.ญ.ณิชารีย์                    คงสวัสดิ์                        รองประธานนักเรียน

       3. ด.ชปฏิฏาณ                      พิกุล                            รองประธานนักเรียน

      4. ด.ญ.ปภาวรินทร์                พูลสมบัติ                       กรรมการ

       5. ด.ญ.วรัญชลี                      แสงคำ                        กรรมการ

       6. ดญ.ภัสภรณ์                      พงษ์สาระนันทกุล         กรรมการ    

       7. ด.ช.จิระพัตร                      วิริยานนท์                    กรรมการ

       8. ด.ญ.พัชรีภรณ์                    คำแก้ว                        กรรมการ

       9. ด.ช.มานพ                           เครือบุษผา                กรรรมการ

       10. ด.ช.นันทวัฒน์                  พงษ์สาระนันทกุล        กรรการและเลขานุการ               


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนวัดวังหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0819629050 อีเมล์: prajueb34@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธนินท์รัฐ พงศ์ธนกิตติ์ โทรศัพท์: 0836231787 อีเมล์: choke1124@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]