โรงเรียนวัดวังหว้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
  2. ส่งเสริมการเรียนการสอน โดนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีสาระที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านการศึกษาของหลักสูตร
  4. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและการเก็บข้อมูลสารสนเทศ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประจวบ เพ็งพัน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุยิน กุรินทร์

 • นางสาวอุไรวรรณ ลาภชัยเจริญกิจสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,308
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดวังหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0819629050 อีเมล์: prajueb34@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธนินท์รัฐ พงศ์ธนกิตติ์ โทรศัพท์: 0836231787 อีเมล์: choke1124@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]