โรงเรียนวัดท่าปอ


ประวัติโรงเรียนวัดท่าปอ

 

โรงเรียนวัดท่าปอ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  เปิดทำการสอนเมื่อ วันที่  10 พฤษภาคม  2481  เดิมชื่อ "โรงเรียนดงป่าคำ 4 วัดท่าปอ"  ต่อมาเมื่อวันที่ 4  มกราคม  2486 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนห้วยเกตุ 9 วัดท่าปอ"  เมื่อตำบลเพิ่มขึ้น จึงแยกออกจากตำบลห้วยเกตุมาอยู่ ในเขต ตำบล วังหว้า  จึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนวัดท่าปอ" ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  จนถึงปัจจุบัน

เปิดเรียนครั้งแรก เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยอาศัยศาลาวัดท่าปอมาโดยตลอด  จนถึงปี พ.ศ. 2519  จึงได้ย้ายมาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่ซึ่งทางราชการให้งบประมาณและสร้างในที่ดิน  ราษฎร ยกให้ อาคารเรียนหลังใหม่แบบ ป.1 ฉ. ใต้ถุนสูง สามห้องเรียน เปิดทำการสอนตั้งแต่งชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 และได้ขยายไปถึง ป.5 ป.6 ป.7 ตามลำดับ  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ เป็นหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521  จึงได้เปิดทำการสอนชั้น ป.1- ป.6 ปัจจุบัน เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 1- ประถมศึกษาปีที่  6

ปัจจุบัน  มีครู จำนวน   4  คน  ช่างครูุุภัณฑ์ 3  จำนวน   1 คน  มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  42  คน   มีนายสุชาติ  สิงห์สง่า  เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ตั้งแต่  9  กุมภาพันธ์  2551  จนถึงปัจจุบัน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายฐาประพนต์ อานนท์โภคิณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดท่าปอ

นางณัฐนรี เมืองทอง
นางทิพภาพร เปรมปรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดท่าปอ โทรศัพท์: 089-5164246 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐนรี เมืองทอง โทรศัพท์: 0895164246 อีเมล์: kr0ngkaew4546@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ