โรงเรียนวัดท่าปอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ประวัติโรงเรียนวัดท่าปอ

 

โรงเรียนวัดท่าปอ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  เปิดทำการสอนเมื่อ วันที่  10 พฤษภาคม  2481  เดิมชื่อ "โรงเรียนดงป่าคำ 4 วัดท่าปอ"  ต่อมาเมื่อวันที่ 4  มกราคม  2486 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนห้วยเกตุ 9 วัดท่าปอ"  เมื่อตำบลเพิ่มขึ้น จึงแยกออกจากตำบลห้วยเกตุมาอยู่ ในเขต ตำบล วังหว้า  จึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนวัดท่าปอ" ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  จนถึงปัจจุบัน

เปิดเรียนครั้งแรก เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยอาศัยศาลาวัดท่าปอมาโดยตลอด  จนถึงปี พ.ศ. 2519  จึงได้ย้ายมาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่ซึ่งทางราชการให้งบประมาณและสร้างในที่ดิน  ราษฎร ยกให้ อาคารเรียนหลังใหม่แบบ ป.1 ฉ. ใต้ถุนสูง สามห้องเรียน เปิดทำการสอนตั้งแต่งชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 และได้ขยายไปถึง ป.5 ป.6 ป.7 ตามลำดับ  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ เป็นหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521  จึงได้เปิดทำการสอนชั้น ป.1- ป.6 ปัจจุบัน เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 1- ประถมศึกษาปีที่  6

ปัจจุบัน  มีครู จำนวน   3  คน  ช่างครูุุภัณฑ์ 3  จำนวน   1 คน  มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  53  คน   มีนายฐาประพนต์   อานนท์โภคิณ   เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ตั้งแต่  11  ธันวาคม  2559   จนถึงปัจจุบัน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-07 12:15:36 น.

นายฐาประพนต์ อานนท์โภคิณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดท่าปอ

นางทิพภาพร เปรมปรี
นายณรงค์ ขุนไชย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

916
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดท่าปอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0639689514 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ฐาประพนธ์ อานนโภคิณ โทรศัพท์: 0894617055 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]