• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนวัดธงไทยยาราม  อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร

  (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  20  มิถุนายน  2560  ถึง  19  มิถุนายน  2564)

  พระครูวิวิธธวัชชัยวรปุญโญ        ประธานกรรมการ

  นางจินดา  บุญเชย                    กรรมการ

  นางสาวนภัสวรรณ  บุญฮุย         กรรมการ

  นางเกตุน์สิรี  ศรีบาง                  กรรมการ

  นายสุชาติ  เงางาม                    กรรมการ

  นายเกรียงไกร  สว่างแสง           กรรมการ

  นางสมปอง  สอนภู                    กรรมการ

  นางจันทิรา  จันทวงศ์                 กรรมการ

  นางสมคิด  จุลพันธ์                    กรรมการ/เลขาฯ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนโรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: รัตนา บุณโยประการ โทรศัพท์: 0867342392 อีเมล์: b.rattana392@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]