• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดธงไทยยาราม

  ประธานนักเรียน                ด.ญ.จินตนา        สุขขุมนัย              

  รองประธานนักเรียน         ด.ช.วรพรต           เทียนแก้ว

                                           ด.ช.วิชัยยุทธ        ฉิมมาลา               

  เหรัญญิก                           ด.ญ.นฤมล           ภุมมา

  ผู้ช่วยเหรัญิก                     ด.ญ.อารีย์              ก้อนทอง

  ฝ่ายปฏิคม                         ด.ญ.จรีรัตน์          มหายนต์

                                            ด.ญ.กมลทิพย์      ก้อนทอง

  ฝ่ายกิจกรรม                      ด.ช.วรากรณ์        เกิดศิริ

                                           ด.ช.ภูมินทร์         ม่วงน้ำเงิน

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์           ด.ญ.รพินันท์        จิตรมา

  ฝ่ายบริการ                        ด.ญ.ชรินรัตน์      วิทยาผาสุก

                                           ด.ช.ไตรทิพย์        คำหมู่

  เลขาฯ                              ด.ญ.สุภกร            ลักษณะวงค์

  ผู้ช่วยเลขา                      ด.ญ.ทักษิณาภรณ์    จันทร์สว่าง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนโรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายพรประเสริฐ บางหลวง โทรศัพท์: 0804591079 อีเมล์: pornprasert2538@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]