• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์/ปรัชญา

               โรงเรียนวัดธงไทยยาราม  มุ่งมั่นจัดการศึกษา  เพื่อวางพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน
  ให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม  บนพื้นฐานความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ อาชีพ รู้จักแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
  รู้จักสร้างสรรค์งานอาชีพ  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์  มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
   อนุรักษ์และพัฒนาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  คงไว้ซึ่งความเป็นไทย

   

  ปรัชญาของโรงเรียน

  “ปัญญา       นรานัง    รัตนัง     ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของคนดี”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุชาดา สนธิรอด
 • แนะนำบุคลากร

 • นายประสาท จันทวงศ์

 • นายเอนก ศรีศาสตร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,177
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: รัตนา บุณโยประการ โทรศัพท์: 0867342392 อีเมล์: b.rattana392@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]