โรงเรียนวัดต้นชุมแสง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • ข้อมูลทั่วไป

                     โรงเรียนวัดต้นชุมแสง  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1  กรกฎาคม   พ.ศ.  2477  จัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์   66110   โทรศัพท์   056-845804  โรงเรียนวัดต้นชุมแสงเมื่อตั้งขึ้นใหม่ ๆ ดำรงอยู่ได้ด้วยเงินงบประมาณของ กระทรวงธรรมการ จนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม  พ.ศ. 2509  จึงโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร  กระทรวงมหาดไทยจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523  ได้โอนมาขึ้นกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สถานที่ใช้สำหรับการให้การศึกษากับเด็กนักเรียนนั้น  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2477 จนถึงพ.ศ. 2517  ได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดต้นชุมแสง เป็นสถานที่ให้การศึกษากับเด็กนักเรียนในปีพ.ศ. 2518  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข. ใต้ถุนสูง จำนวน 4 ห้องเรียน  สร้างในเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน  ซึ่งนางศิริ  หริ่มเทศ  เป็นผู้นำพร้อมคณะครูและประชาชน ได้ร่วมกันบริจาคเงิน ซื้อที่ดินจากนางสร้อย  ธูปเกิด  และได้มอบให้เป็นสมบัติของโรงเรียน  คิดเป็นจำนวนเงิน  22,500 บาท   ในปี พ.ศ. 2520  ได้รับงบประมาณจากสภาตำบลสร้างต่อเติมด้านล่างของอาคารจำนวน 1 ห้องเรียน คณะครูกรรมการศึกษาและประชาชนได้ร่วมกันสละเงินสร้างเพิ่มเติมอีก 1 ห้องเรียน รวมเป็น 2 ห้องเรียน ในปีพ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณสร้างเพิ่มเติมอีก 2 ห้องเรียน จึงมีห้องเรียนครบ 8 ห้องเรียนการดำเนินการสอนและการจัดชั้นเรียน  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2477  ถึง พ.ศ. 2520 ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในปีพ.ศ. 2521 ได้เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และในปี พ.ศ. 2522 ได้เปิดทำการสอนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พ.ศ. 2532 ได้เปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็กด้วย   

                    และในปีการศึกษา 2539   ทางโรงเรียนได้ขอเปลี่ยนแปลงการสอน  ชั้นเด็กเล็กเป็นชั้นอนุบาล 1-2  ซึ่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตรได้อนุญาตเรียบร้อยแล้ว ในปัจจุบันทางโรงเรียน ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยชั้นอนุบาล 1-2 ถึงชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 ตามหลักสูตรประถมศึกษาพ.ศ. 2542  และ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ( ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.  2545


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:07:24 น.

โรงเรียนวัดต้นชุมแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-845804 อีเมล์:

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]