• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • enlightenedคณะกรรมการสถานศึกษา

  1. นายสุชาติ  แดงทองดี               ประธาน

  2. นายสมบัติ  คุริพันธ์                   รองประธาน (ผู้ทรงคุณวุฒฺ)

  3. นายสนอง  แย้มสว่าง                 กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒฺ)

  4. นายมนัส  ชุสูข                          กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒฺ)

  5. นายสมศักดิ์  สุภาการ                 กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒฺ)

  6. นายสังวร  ปราโมทย์                  กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒฺ)

  7. นางอัมพร  วงษ์แก้ว                   กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒฺ)

  8. นายบุญเลี้ยง  แดงทองดี            กรรมการ (ผู้แทนศิษย์เก่า)

  9. นายชัย เกิดยิ้ม                          กรรมการ (ผู้แทนผู้ปกครอง)

  10. นายสมภาน อ่อนโม้                 กรรมการ (ผู้แทนองค์กรชุมชน)

  11. นางเฉลียว ไกรยะ                    กรรมการ (ผู้แทนปกครองส่วนท้องถิ่น)

  12. นายกำจัด  ไกศร                      กรรมการ (ผู้แทนศาสนา)

  13. พระครูพินิตสิริธรรม                   กรรมการ (ผู้แทนศาสนา)

  14. นายจรัญ จันสะทอน                  กรรมการ (ผู้แทนครู)

  15. นายพิพัฒน์ ตลับเพชร              กรรมการและเลขา (บริหาร)

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:18:25 น.

โรงเรียนวัดเขารวก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0934946365 อีเมล์: thanakrit148@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวธิราพร เปรมวงศ์ โทรศัพท์: 0986163246 อีเมล์: nanza_pream@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]