• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • enlightenedพันธกิจ

       1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน

       2. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

  enlightenedเป้าประสงค์

       1.ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน

       2. ระบบจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ

       3. สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:18:25 น.

โรงเรียนวัดเขารวก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0934946365 อีเมล์: thanakrit148@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวธิราพร เปรมวงศ์ โทรศัพท์: 0986163246 อีเมล์: nanza_pream@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]