• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • enlightenedวิสัยทัศน์ 

         โรงเรียนวัดเขารวกมุ่งจังการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:18:25 น.

โรงเรียนวัดเขารวก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0934946365 อีเมล์: thanakrit148@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวธิราพร เปรมวงศ์ โทรศัพท์: 0986163246 อีเมล์: nanza_pream@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]