• ห้องเรียนออนไลน์
 • ครูสมยศ 

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1.นายเจริญ   หอมหวล     ประธานกรรมการ

  2นายนิเวท  ใจเพชร        รองประธานกรรมการ

  3.นายคูณ   ทองแดง        กรรมการ

  4.พระครูปริยัติวโรภาส       กรรมการ

  5.นายชัยวุฒิ    ศรีศาสตร์    กรรมการ

  6.นายสมยศ   คำบัว       กรรมการ

  7. นายเลียง   โยควิจิตร     กรรมการ

  8.นายรณภพ  กล่อมเกลี้ยง       กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-18 20:55:21 น.

โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-647174 อีเมล์: sy_kbua@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสมยศ คำบัว โทรศัพท์: 0895647852 อีเมล์: somyod7603@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]